Uniwersytet Trzeciego Wieku Diecezji Rzeszowskiej 2018/2019

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU DIECEZJI RZESZOWSKIEJ, STUDIUM BIBLIJNEGO DIECEZJI RZESZOWSKIEJ I DZIEŁA BIBLIJNEGO IM. ŚW. JANA PAWŁA II W DIECEZJI RZESZOWSKIEJ

ODBĘDZIE SIĘ 29 WRZEŚNIA 2018 ROKU.

PROGRAM:

  • godz. 9.00 – Eucharystia pod przewodnictwem JE Ks. Bpa Edwarda Białogłowskiego (kaplica Instytutu);
  • godz. 10.00 – powitanie gości, wprowadzenie – ks. dr Marek Dzik (aula);
  • godz. 10.15 – wykład inauguracyjny – O. prof. Jan Śliwa OP „Prawo – ustawa – system wartości” (aula);
  • godz. 11.00 – spotkanie przy kawie, herbacie, ciastku (bar).

Istnieje możliwość bezpłatnej konsultacji z zakresu dietetyki – mgr M. Mięsowicz

 

1. Słuchaczami UTWDRz mogą zostać osoby:

  • po ukończeniu 50. roku życia;
  • po ukończeniu aktywności zawodowej.


2. Wymagane dokumenty:

  • podanie do Rektora UTWDRz o przyjęcie;
  • 1 zdjęcie (format legitymacyjny).

Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie lub przesłać na adres Instytutu, ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów.

 

3. Regulamin Uniwersytetu Trzeciego Wieku Diecezji Rzeszowskiej

Załączniki: Regulamin UTWDRz , wzór podania


4. Opłata za semestr wynosi 80 zł.

Opłatę należy uregulować na konto bankowe:
Instytut Teologiczno-Pastoralny im. św. Józefa Sebastiana Pelczara
ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów
PEKAO SA I/ODDZIAŁ RZESZÓW
52124017921111000019735214

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie,ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów
tel. 17/ 871-24-03
e-mail: instyjsp@rzeszow.opoka.org.pl
www.instytut.diecezja.rzeszow.pl