Uniwersytet Trzeciego Wieku Diecezji Rzeszowskiej 2017/2018

1. Terminy spotkań:

 • 3 lutego 2018 roku;
 • 3 marca 2018 roku;
 • 17 marca 2018 roku;
 • 14 kwietnia 2018 roku;
 • 28 kwietnia 2018 roku;
 • 12 maja 2018 roku – konferencja w Myczkowcach;
 • 26 maja 2018 roku;
 • 2 czerwca 2018 roku – wycieczka;
 • 23 czerwca 2018 roku – zakończenie roku akademickiego.

 

2. Tematyka wykładów 26 maja 2018 roku:

26.05 Dzień otwarty UTWDRz – zapraszamy wszystkich chętnych

 • 9.00 – 10.30: ks. dr Jan Edling: Wiarygodność Osoby Jezusa Chrystusa; 
 • 10.30 – 11.00: przerwa kawowa;
 • 11.00 – 11.30: mgr Aldona Kontek: „Ćwiczenia wzmacniające”;
 • 11.30.30 – 12.30: dr Aleksandra Wilczek-Banc: „Problemy kardiologiczne  u seniorów”;
 • 12.30-13.00: przerwa obiadowa;
 • 13.00 – 14.30: „Z dala od orkiestry” – film o Zygmuncie Zalewskim filozofie, literacie, poecie – wspaniałym działaczu polonijnym we Francji. Film jest rozprowadzany przez Fundację Tumult.

 

3. Słuchaczami UTWDRz mogą zostać osoby:

 • po ukończeniu 50. roku życia;
 • po ukończeniu aktywności zawodowej.


4. Wymagane dokumenty:

 • podanie do Rektora UTWDRz o przyjęcie;
 • 1 zdjęcie (format legitymacyjny).

Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie, ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów


5. Program obejmuje:

 • zajęcia w ramach 3 bloków wykładowych: religijnego, medycznego, społeczno-kulturowego;
 • ćwiczenia;
 • wycieczki, pielgrzymki, wyjazdy na sympozja i konferencje naukowe (więcej szczegółów w regulaminie UTWDRz).

6. Regulamin Uniwersytetu Trzeciego Wieku Diecezji Rzeszowskiej

Załączniki: Regulamin UTWDRz , wzór podania


7. Opłata za semestr wynosi 80 zł.

Opłatę należy uregulować na konto bankowe:
Instytut Teologiczno-Pastoralny im. św. Józefa Sebastiana Pelczara
ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów
PEKAO SA I/ODDZIAŁ RZESZÓW
52124017921111000019735214

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie,ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów
tel. 17/ 871-24-03
e-mail: instyjsp@rzeszow.opoka.org.pl
www.instytut.diecezja.rzeszow.pl