Uniwersytet Trzeciego Wieku Diecezji Rzeszowskiej 2019/2020

Szanowni Państwo – Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Diecezji Rzeszowskiej
Rozpoczynając nowy rok akademicki 2019/2020, we wrześniu 2019 r., nie spodziewaliśmy się że będzie miał on taki przebieg, że drugi semestr będziemy przeżywać pod znakiem epidemii COVID-19, z pozostawaniem w domach, kontaktując się tylko drogą elektroniczną.

Doświadczenie pandemii jest wyjątkowe w naszym życiu, w sytuacji naszych rodzin, Kościoła, Polski i świata. Wyludniły się miejsca naszego życia, spotkań, modlitwy, pracy i rozrywki, utknęliśmy w naszych domach, czasem samotnie. Ale równocześnie zrodziło się wiele dobra, więzi międzyludzkich, troski o chorych, o potrzebujących, wzajemnego wsparcia. Mamy nadzieję że ta epidemia nie rozdzieli nas, nie zamknie w sobie, ale jeszcze bardziej otworzy na troskę o życie społeczne, religijne, a także naukowe. Tak wiele zależy od nas, od naszego podejścia do spraw najważniejszych, odkrywania, że tylko miłość jest twórcza, a  wiara, wzajemny szacunek, życzliwość i troska potrafią przezwyciężyć  cierpienia, lęki i niedogodności związane z pandemią.

Szanowni Państwo, kończymy rok akademicki 2019/2020 bez oficjalnego zwieńczenia w Instytucie, tak jak było planowane: Mszą Świętą, wykładem i  wręczeniem, podpisanych przez profesorów, indeksów, wspólnym dziękczynieniem Bogu w radosnym „Te Deum laudamus”.  Łączymy się jednak duchowo, dziękując Bogu za możliwość wspólnych spotkań w I semestrze i na początku drugiego, za pamięć o sobie i wzajemne wsparcie.

Szanowni Państwo, życzę Wam obfitego błogosławieństwa Bożego, opieki naszego patrona św. Józefa Sebastiana Pelczara oraz zdrowia na ten trudny czas. Niech nie braknie Wam energii i pomysłów do  rozwijania swoich zainteresowań i wzajemnej pomocy, niech napełnia  Was nadzieja i pogoda ducha. Obyśmy mogli się spotkać na inauguracji roku akademickiego 2020/2021 i podjąć wyzwania związane z naszym rozwojem i wzajemnym ubogacaniem się.  Bliższe informacje o początku nowego roku o i kalendarium spotkań przekażemy w późniejszym czasie.

 

Z serdecznym pozdrowieniem

Ks. Jerzy Buczek

Rektor Uniwersytetu Trzeciego Wieku Diecezji Rzeszowskiej

Rzeszów, 29 maja 2020 r.

 

UWAGA !!!

W związku z sytuacją epidemiczną uprzejmie informuję o najważniejszych zasadach funkcjonowania naszego Instytutu:

1. Do 24 maja 2020 roku przedłuża się odwołanie zajęć dydaktycznych w Instytucie we wszystkich prowadzonych formach kształcenia oraz wszelkich konferencji, eventów i zewnętrznych zajęć sportowych. Uzasadnione wyjątki są możliwe tylko za zgodą Dyrektora Instytutu.

2. Zajęcia dydaktyczne, wykłady, ćwiczenia, a także zaliczenia i egzaminy prowadzone będą głownie w trybie on-line. Wyjątek stanowią indywidualne ćwiczenia i zaliczenia absolwentów Diecezjalnego Studium Organistowskiego (6.06.2020-20.06.2020) oraz egzamin końcowy absolwentów podyplomowych Studiów Teologiczno-Katechetycznych (13.06.2020), które będą mogły się odbywać jedynie przy zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa studentów, uczniów i pracowników według zasad szczegółowych określonych dla poszczególnych grup.

3. Biblioteka ITP i WSD pracuje jedynie w trybie wewnętrznym. Nie ma możliwości korzystania z czytelni biblioteki przez osoby przychodzące z zewnątrz. Istnieje możliwość wypożyczenia książek. Publikacje można rezerwować przez Internet, natomiast odbiór dostępny będzie na portierni Instytutu w godzinach pracy portierni. Zwrot książek odbywa się zdalnie, poprzez portiera.

4. Wprowadza się ograniczenie odwiedzin przez gości zewnętrznych oraz obowiązek maksymalnego ograniczenia bezpośrednich kontaktów pracowników.

5. W komunikacji służbowej należy korzystać z dostępnych rozwiązań telefoinformatycznych.

6. Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego – https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci. Szczególnie zaleca się częste korzystanie  ze środków dezynfekujących. Od 16 kwietnia 2020 roku każdy wychodząc z Instytutu musi mieć zakryte usta i noc za pomocą maseczki, szalika lub chustki.

7. Sekretariat i administracja Instytutu pracuje według wcześniej przyjętego planu i bieżących instrukcji. W godzinach otwarcia Instytutu (7-15) wszystkie sprawy zewnętrzne załatwiane są jedynie na portierni Instytutu.

 

 

2. Terminy planowanych spotkań:

 • 18 kwietnia 2020 roku;
 • 25 kwietnia 2020 roku;
 • 9 maja 2020 roku – sympozjum biblijne w Myczkowcach;
 • 16 maja 2020 roku;
 • 23 maja 2020 roku;
 • 6 czerwca 2020 roku – zakończenie roku akademickiego;
 • 13 czerwca 2020 roku – pielgrzymka do sanktuariów na południu diecezji: Tarnowiec, Dębowiec, Lipinki, Biecz, Binarowa.

 

3. Słuchaczami UTWDRz mogą zostać osoby:

 • po ukończeniu 50. roku życia;
 • po ukończeniu aktywności zawodowej.

 4. Wymagane dokumenty:

 • podanie do Rektora UTWDRz o przyjęcie;
 • 1 zdjęcie (format legitymacyjny).

Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie lub przesłać na adres Instytutu, ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów.

 

5.Celem UTWDRz jest:

1. Upowszechnianie różnych form aktywności intelektualnej, duchowej i fizycznej

2. Edukacja za zakresu Biblii, teologii, filozofii, historii, etyki, medycyny, profilaktyki zdrowia, prawa, nauk humanistycznych, kultury, a także innych dziedzin

3. Aktywizacja społeczna osób starszych w tym niepełnosprawnych i chorych

Zajęcia odbywają się w ramach trzech bloków:

- Religijnego

- Medycznego (współpraca z Centrum Medycznym „Medyk”)

- Społeczno-kulturowego

Organizujemy wycieczki, pielgrzymki, wyjazdy na konferencje, kursy komputerowe, kursy języka angielskiego

 

6. Regulamin Uniwersytetu Trzeciego Wieku Diecezji Rzeszowskiej

Załączniki: Regulamin UTWDRz , wzór podania

 

7. Opłata za semestr wynosi 80 zł (rok I i II)/60 zł (absolwenci).

Opłatę należy uregulować na konto bankowe:
Instytut Teologiczno-Pastoralny im. św. Józefa Sebastiana Pelczara
ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów
PEKAO SA I/ODDZIAŁ RZESZÓW
52124017921111000019735214

Uniwersytet Trzeciego Wieku Diecezji Rzeszowskiej przy Instytucie Teologiczno-Pastoralnym im. św. Józefa Sebastiana w Rzeszowie przy ul. Witolda 11a serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do zapisywania się do grupy teatralno-artystycznej. Szczegóły w sekretariacie Instytutu. Tel. 17/871-24-00 (centrala), e-mail: instyjsp@rzeszow.opoka.org.pl.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie,ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów
tel. 17/ 871-24-03
e-mail: instyjsp@rzeszow.opoka.org.pl
www.instytut.diecezja.rzeszow.pl