Uniwersytet Trzeciego Wieku Diecezji Rzeszowskiej 2018/2019

WYJAZD DO MYCZKOWIEC NA KONFERENCJĘ BIBLIJNĄ W DNIU 17 LISTOPADA 2018 ROKU:

 • 6.30 – wyjazd przed Instytutu przy ul. Witolda 11a;
 • 10.30 – konferencja w Myczkowcach;
 • 16.30 – wyjazd z Myczkowiec.

 
http://www.myczkowce.org.pl

1. Terminy spotkań:

 • 6 października 2018 roku;
 • 20 października 2018 roku – wyjazd do Lwowa;
 • 27 października 2018 roku;
 • 10 listopada 2018 roku;
 • 17 listopada 2018 roku – konferencja w Myczkowcach;
 • 24 listopada 2018 roku;
 • 8 grudnia 2018 roku;
 • 15 grudnia 2018 roku;
 • 5 stycznia 2019 roku;
 • 12 stycznia 2019 roku – opłatek
 • 26 stycznia 2018 roku.


2. Tematyka spotkania 24 listopada 2018
roku:

 •  9.00-10.30 – p. Mariusz Karus: Zabawy i gry logiczne dla seniorów;
 • 13.30-11.00 – przerwa kawowa;
 • 11.00-12.30 – CM Medyk: psycholog Kamila Drabik: Styl życia seniora w kontekście pamięci i koncentracji uwagi.

 

3. Słuchaczami UTWDRz mogą zostać osoby:

 • po ukończeniu 50. roku życia;
 • po ukończeniu aktywności zawodowej.


4. Wymagane dokumenty:

 • podanie do Rektora UTWDRz o przyjęcie;
 • 1 zdjęcie (format legitymacyjny).

Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie lub przesłać na adres Instytutu, ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów.

 

5. Regulamin Uniwersytetu Trzeciego Wieku Diecezji Rzeszowskiej

Załączniki: Regulamin UTWDRz , wzór podania


6. Opłata za semestr wynosi 80 zł (rok I i II)/60 zł (absolwenci).

Opłatę należy uregulować na konto bankowe:
Instytut Teologiczno-Pastoralny im. św. Józefa Sebastiana Pelczara
ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów
PEKAO SA I/ODDZIAŁ RZESZÓW
52124017921111000019735214

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie,ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów
tel. 17/ 871-24-03
e-mail: instyjsp@rzeszow.opoka.org.pl
www.instytut.diecezja.rzeszow.pl