Uniwersytet Trzeciego Wieku Diecezji Rzeszowskiej 2019/2020

UWAGA !!!

W związku z ogłoszeniem z dnia 20 marca 2020 roku przez Ministra Zdrowia stanu epidemii na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 491) oraz rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w zawiązaniu do Komunikatu Rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie z dnia 23 marca 2020 roku

uprzejmie informuję o najważniejszych zasadach funkcjonowania naszego Instytutu:

1. Na okres 26 marca-14 kwietnia 2020 roku odwołuje się zajęcia dydaktyczne w Instytucie we wszystkich prowadzonych formach kształcenia oraz wszelkie konferencje, eventy i zewnętrzne zajęcia sportowe. Uzasadnione wyjątki są możliwe tylko za zgodą Dyrektora Instytutu.

2. Praca dydaktyczna, wykłady, a także konieczne zaliczenia prowadzone będą w trybie om-line.

3. Biblioteka WSD i ITP pracuje jedynie w trybie wewnętrznym. Nie ma możliwości korzystania z czytelni i wypożyczalni biblioteki przez osoby przychodzące z zewnątrz.

4. Wprowadza się ograniczenie odwiedzin przez gości zewnętrznych oraz obowiązek maksymalnego ograniczenia bezpośrednich kontaktów pracowników.

5. W komunikacji służbowej należy korzystać z dostępnych rozwiązań telefoinformatycznych.

6. Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego – https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci

7. Sekretariat i administracja Instytutu pracuje według wcześniej przyjętego planu i bieżących instrukcji.

8. W godzinach otwarcia Instytutu (7.00-15.00) wszystkie sprawy zewnętrzne załatwiane są jedynie na portierni Instytutu.

 

 

2. Terminy planowanych spotkań:

 • 18 kwietnia 2020 roku;
 • 25 kwietnia 2020 roku;
 • 9 maja 2020 roku – sympozjum biblijne w Myczkowcach;
 • 16 maja 2020 roku;
 • 23 maja 2020 roku;
 • 6 czerwca 2020 roku – zakończenie roku akademickiego;
 • 13 czerwca 2020 roku – pielgrzymka do sanktuariów na południu diecezji: Tarnowiec, Dębowiec, Lipinki, Biecz, Binarowa.

 

3. Słuchaczami UTWDRz mogą zostać osoby:

 • po ukończeniu 50. roku życia;
 • po ukończeniu aktywności zawodowej.

 4. Wymagane dokumenty:

 • podanie do Rektora UTWDRz o przyjęcie;
 • 1 zdjęcie (format legitymacyjny).

Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie lub przesłać na adres Instytutu, ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów.

 

5.Celem UTWDRz jest:

1. Upowszechnianie różnych form aktywności intelektualnej, duchowej i fizycznej

2. Edukacja za zakresu Biblii, teologii, filozofii, historii, etyki, medycyny, profilaktyki zdrowia, prawa, nauk humanistycznych, kultury, a także innych dziedzin

3. Aktywizacja społeczna osób starszych w tym niepełnosprawnych i chorych

Zajęcia odbywają się w ramach trzech bloków:

- Religijnego

- Medycznego (współpraca z Centrum Medycznym „Medyk”)

- Społeczno-kulturowego

Organizujemy wycieczki, pielgrzymki, wyjazdy na konferencje, kursy komputerowe, kursy języka angielskiego

 

6. Regulamin Uniwersytetu Trzeciego Wieku Diecezji Rzeszowskiej

Załączniki: Regulamin UTWDRz , wzór podania

 

7. Opłata za semestr wynosi 80 zł (rok I i II)/60 zł (absolwenci).

Opłatę należy uregulować na konto bankowe:
Instytut Teologiczno-Pastoralny im. św. Józefa Sebastiana Pelczara
ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów
PEKAO SA I/ODDZIAŁ RZESZÓW
52124017921111000019735214

Uniwersytet Trzeciego Wieku Diecezji Rzeszowskiej przy Instytucie Teologiczno-Pastoralnym im. św. Józefa Sebastiana w Rzeszowie przy ul. Witolda 11a serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do zapisywania się do grupy teatralno-artystycznej. Szczegóły w sekretariacie Instytutu. Tel. 17/871-24-00 (centrala), e-mail: instyjsp@rzeszow.opoka.org.pl.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie,ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów
tel. 17/ 871-24-03
e-mail: instyjsp@rzeszow.opoka.org.pl
www.instytut.diecezja.rzeszow.pl