Uniwersytet Trzeciego Wieku Diecezji Rzeszowskiej 2018/2019

Kurs informatycznym od podstaw dla seniorów

Wszelkich informacji udziela Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego. Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.

Formularze zgłoszeniowe należy składać w ww. Urzędach Gmin lub w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów (II piętro, pokój 218).

Dodatkowe informacje można uzyskać we wskazanych Urzędach Gminy lub w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA pod nr tel. 017 8676 216.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Rzeszowie ogłasza nabór do III edycji projektu „Podkarpacki E-Senior” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Rekrutacja prowadzona jest w terminie 11.03.2019 – 22.03.2019 r.
Zajęcia rozpoczną się od maja 2019 r.

 

1. Terminy spotkań:

 • 6 października 2018 roku;
 • 20 października 2018 roku – wyjazd do Lwowa;
 • 27 października 2018 roku;
 • 10 listopada 2018 roku;
 • 17 listopada 2018 roku – konferencja w Myczkowcach;
 • 24 listopada 2018 roku;
 • 8 grudnia 2018 roku;
 • 15 grudnia 2018 roku;
 • 5 stycznia 2019 roku;
 • 12 stycznia 2019 roku – opłatek
 • 26 stycznia 2018 roku;
 • 9 lutego 2019 roku;
 • 9 marca 2019 roku;
 • 23 marca 2019 roku;
 • 6 kwietnia 2019 roku;
 • 13 kwietnia 2019 roku;
 • 27 kwietnia 2019 roku;
 • 18 maja 2019 roku;
 • 25 maja 2019 roku;
 • 8 czerwca 2019 roku – wycieczka;
 • 15 czerwca 2019 roku;
 • 22 czerwca 2019 roku – zakończenie roku akademickiego.


2. Tematyka spotkania 23 marca 2019
roku:

 • 9.00 – 10.30: s. dr J. Nowińska: „Kara czy przestroga ze strony Boga – czyli jak rozumieć trudne teksty Starego Testamentu”;
 • 10.30 – 11.00: przerwa kawowa;
 • 11.00 – 12.30: Magdalena Mróz (pielęgniarka diabetologiczna i chirurgiczna, zajmująca się też podologią i leczeniem „stopy cukrzycowej”): „Cukrzyca jako epidemiologia XXI wieku”.

 

3. Słuchaczami UTWDRz mogą zostać osoby:

 • po ukończeniu 50. roku życia;
 • po ukończeniu aktywności zawodowej.


4. Wymagane dokumenty:

 • podanie do Rektora UTWDRz o przyjęcie;
 • 1 zdjęcie (format legitymacyjny).

Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie lub przesłać na adres Instytutu, ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów.

 

5. Regulamin Uniwersytetu Trzeciego Wieku Diecezji Rzeszowskiej

Załączniki: Regulamin UTWDRz , wzór podania


6. Opłata za semestr wynosi 80 zł (rok I i II)/60 zł (absolwenci).

Opłatę należy uregulować na konto bankowe:
Instytut Teologiczno-Pastoralny im. św. Józefa Sebastiana Pelczara
ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów
PEKAO SA I/ODDZIAŁ RZESZÓW
52124017921111000019735214

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie,ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów
tel. 17/ 871-24-03
e-mail: instyjsp@rzeszow.opoka.org.pl
www.instytut.diecezja.rzeszow.pl