Informacje dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku Diecezji Rzeszowskiej w roku akademickim 2016/2017

Wyjazd do Myczkowiec na Konferencję Biblijną w dniu 13 maja 2017 r. o godz. 6.30 sprzed budynku ITP przy ul Witolda 11A. Powrót ok. 19.00.

W tym roku tematem przewodnim Konferencji będzie Matka Boża.

Są jeszcze wolne miejsca. Zapisy w sekretariacie Instytutu: osobiście, telefonicznie bądź mailowo.

 

1. Tematyka zajęć w dniu 20 maja 2017 r.:

 •  9.00-9.30 -  
 • 9.30-10.30 -
 • 10.30-11.00 –
 • 11.00-14.30 -

2. Terminy zjazdów UTWDRz:

 • 18 lutego 2017 r.;
 • 4 marca 2017 r.;
 • 18 marca 2017 r.;
 • 1 kwietnia 2017;
 • 13 maja 2017 r. – konferencja w Myczkowcach (dla chętnych);
 • 20 maja 2017 r.;
 • 27 maja 2017 r.;
 • 17 czerwca 2017 r. – zakończenie roku akademickiego 2016/2017;
 • 24 czerwca 2017 r. - wycieczka (dla chętnych).

 

Spotkania odbywają się w budynku Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie, ul. Witolda 11a. Zajęcia rozpoczynają się o godz. 9.00, a kończą o godz. 15.00.

 

3. Słuchaczami UTWDRz mogą zostać osoby:

 • po ukończeniu 50. roku życia;
 • po ukończeniu aktywności zawodowej.

4. Wymagane dokumenty:

 • podanie do Rektora UTWDRz o przyjęcie;
 • 1 zdjęcie (format legitymacyjny).

Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie, ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów

5. Program obejmuje:

 • zajęcia w ramach 3 bloków wykładowych: religijnego, medycznego, społeczno-kulturowego;
 • ćwiczenia;
 • wycieczki, pielgrzymki, wyjazdy na sympozja i konferencje naukowe (więcej szczegółów w regulaminie UTWDRz).

6. Regulamin Uniwersytetu Trzeciego Wieku Diecezji Rzeszowskiej

Załączniki: Regulamin UTWDRz , wzór podania


7. Opłata za semestr wynosi 80 zł.

Opłatę należy uregulować na konto bankowe:
Instytut Teologiczno-Pastoralny im. św. Józefa Sebastiana Pelczara
ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów
PEKAO SA I/ODDZIAŁ RZESZÓW
52124017921111000019735214

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie,ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów
tel. 17/ 871-24-03
e-mail: instyjsp@rzeszow.opoka.org.pl
www.instytut.diecezja.rzeszow.pl