Informacje dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku Diecezji Rzeszowskiej w roku akademickim 2016/2017

1. Tematyka zajęć w dniu 21 stycznia 2017 r.:

 •  9.00-10.30 – blok kulturowo-społeczny: dr Mieczysław Janowski: „Integracja czy dezintegracja. Unia Europejska w pigułce”;
 • 11.00-12.30 – blok medyczny: mgr K. Wybranowska: „Jak radzić sobie ze stratami. Kilka ćwiczeń poprawiających równowagę”;
 • 13.00-14.30 – blok religijny: ks. dr Paweł Pietrusiak: „Pierwsi Ojcowie Kościoła”.

 

2. Terminy zjazdów UTWDRz:

 • 8 października 2016 r. – Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017;
 • 15 października 2016 r.;
 • 29 października 2016 r.;
 • 12 listopada 2016 r. – Konferencja Biblijna w Myczkowcach (dla chętnych);
 • 19 listopada 2016 r.;
 • 10 grudnia 2016 r.;
 • 17 grudnia 2016 r.;
 • 7 stycznia 2017 – opłatek (dla chętnych);
 • 21 stycznia 2017 r.

Przerwa międzysemestralna

 

Spotkania odbywają się w budynku Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie, ul. Witolda 11a. Zajęcia rozpoczynają się o godz. 9.00, a kończą o godz. 15.00.

 

3. Słuchaczami UTWDRz mogą zostać osoby:

 • po ukończeniu 50. roku życia;
 • po ukończeniu aktywności zawodowej.

4. Wymagane dokumenty:

 • podanie do Rektora UTWDRz o przyjęcie;
 • 1 zdjęcie (format legitymacyjny).

Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie, ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów

5. Program obejmuje:

 • zajęcia w ramach 3 bloków wykładowych: religijnego, medycznego, społeczno-kulturowego;
 • ćwiczenia;
 • wycieczki, pielgrzymki, wyjazdy na sympozja i konferencje naukowe (więcej szczegółów w regulaminie UTWDRz).

6. Regulamin Uniwersytetu Trzeciego Wieku Diecezji Rzeszowskiej

Załączniki: Regulamin UTWDRz , wzór podania


7. Opłata za semestr wynosi 80 zł.

Opłatę należy uregulować na konto bankowe:
Instytut Teologiczno-Pastoralny im. św. Józefa Sebastiana Pelczara
ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów
PEKAO SA I/ODDZIAŁ RZESZÓW
52124017921111000019735214

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie,ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów
tel. 17/ 871-24-03
e-mail: instyjsp@rzeszow.opoka.org.pl
www.instytut.diecezja.rzeszow.pl