Uniwersytet Trzeciego Wieku Diecezji Rzeszowskiej 2019/2020

1. Terminy spotkań:

 • 19 października 2019 roku;
 • 26 października 2019 roku;
 • 9 listopada 2019 roku – konferencja w Myczkowcach;
 • 16 listopada 2019 roku;
 • 30 listopada 2019 roku;
 • 7 grudnia 2019 roku;
 • 14 grudnia 2019 roku;
 •  4 stycznia 2020 roku – opłatek;
 • 18 stycznia 2020 roku;
 • 25 stycznia 2020 roku.

 

2. Tematyka zajęć w dniu 16 listopada 2019 roku:

 

 

3. Słuchaczami UTWDRz mogą zostać osoby:

 • po ukończeniu 50. roku życia;
 • po ukończeniu aktywności zawodowej.


4. Wymagane dokumenty:

 • podanie do Rektora UTWDRz o przyjęcie;
 • 1 zdjęcie (format legitymacyjny).

Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie lub przesłać na adres Instytutu, ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów.

 

5.Celem UTWDRz jest:

1. Upowszechnianie różnych form aktywności intelektualnej, duchowej i fizycznej

2. Edukacja za zakresu Biblii, teologii, filozofii, historii, etyki, medycyny, profilaktyki zdrowia, prawa, nauk humanistycznych, kultury, a także innych dziedzin

3. Aktywizacja społeczna osób starszych w tym niepełnosprawnych i chorych

Zajęcia odbywają się w ramach trzech bloków:

- Religijnego

- Medycznego (współpraca z Centrum Medycznym „Medyk”)

- Społeczno-kulturowego

Organizujemy wycieczki, pielgrzymki, wyjazdy na konferencje, kursy komputerowe, kursy języka angielskiego

 

6. Regulamin Uniwersytetu Trzeciego Wieku Diecezji Rzeszowskiej

Załączniki: Regulamin UTWDRz , wzór podania


7. Opłata za semestr wynosi 80 zł (rok I i II)/60 zł (absolwenci).

Opłatę należy uregulować na konto bankowe:
Instytut Teologiczno-Pastoralny im. św. Józefa Sebastiana Pelczara
ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów
PEKAO SA I/ODDZIAŁ RZESZÓW
52124017921111000019735214

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku Diecezji Rzeszowskiej przy Instytucie Teologiczno-Pastoralnym im. św. Józefa Sebastiana w Rzeszowie przy ul. Witolda 11a serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do zapisywania się do grupy teatralno-artystycznej. Szczegóły w sekretariacie Instytutu. Tel. 17/871-24-00 (centrala), e-mail: instyjsp@rzeszow.opoka.org.pl.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie,ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów
tel. 17/ 871-24-03
e-mail: instyjsp@rzeszow.opoka.org.pl
www.instytut.diecezja.rzeszow.pl