Uniwersytet Trzeciego Wieku Diecezji Rzeszowskiej 2017/2018

20.01.2018 

9.00 – 10.30: S. dr J. Nowińska, „Teofanie biblijne a objawienia fatimskie”

10.30 – 11.00: Przerwa kawowa

11.00 – 12.30:– Spotkanie z p. dietetyczną „W zdrowym ciele zdrowy duch”

12.30-13.00: Przerwa obiadowa

13.00 -14.30: dr P. Basak, „Odbudowa imperium radzieckiego?”

 

3.02.2018

9.00 – 10.30: S. dr J. Nowińska, „Motyw końca świata w Biblii a objawienia fatimskie”

10.30 – 11.00: Przerwa kawowa

11.00 – 11.30:  Mgr Aldona Kontek „Ćwiczenia wzmacniające mięśnie dna miednicy”

11.30 – 12.30: Mgr Agnieszka Wąsacz-Żurek „Nietrzymanie moczu – problem w każdym wieku”

13.00 – 14.30: P. Basak „Rewolucje ukraińskie – klęska czy początek zmian?”

 

1. Słuchaczami UTWDRz mogą zostać osoby:

  • po ukończeniu 50. roku życia;
  • po ukończeniu aktywności zawodowej.

2. Wymagane dokumenty:

  • podanie do Rektora UTWDRz o przyjęcie;
  • 1 zdjęcie (format legitymacyjny).

Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie, ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów

3. Program obejmuje:

  • zajęcia w ramach 3 bloków wykładowych: religijnego, medycznego, społeczno-kulturowego;
  • ćwiczenia;
  • wycieczki, pielgrzymki, wyjazdy na sympozja i konferencje naukowe (więcej szczegółów w regulaminie UTWDRz).

4. Regulamin Uniwersytetu Trzeciego Wieku Diecezji Rzeszowskiej

Załączniki: Regulamin UTWDRz , wzór podania


5. Opłata za semestr wynosi 80 zł.

Opłatę należy uregulować na konto bankowe:
Instytut Teologiczno-Pastoralny im. św. Józefa Sebastiana Pelczara
ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów
PEKAO SA I/ODDZIAŁ RZESZÓW
52124017921111000019735214

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie,ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów
tel. 17/ 871-24-03
e-mail: instyjsp@rzeszow.opoka.org.pl
www.instytut.diecezja.rzeszow.pl