Nabór na Uniwersytet Trzeciego Wieku Diecezji Rzeszowskiej na rok akademicki 2017/2018

 Inauguracja Roku Akademickiego
14 października 2017 r.

 

9.00 – Msza św.
10.00 – Wykład Inauguracyjny – ks. dr Piotr Mierzwa
10.45 – Spotkanie przy kawie, herbacie, ciastku

Instytut Teologiczno-Pastoralny im. św. Józefa Sebastiana Pelczara ogłasza nabór na Uniwersytet Trzeciego Wieku Diecezji Rzeszowskiej na rok akademicki 2017/2018.

 

Informacje dla studentek i studentów UTWDRz

1. Osoby, które zapisały się na warsztaty fotograficzne i plastyczne w ramach tzw. projektu Gowina „Pasja, profesjonalizm, kreatywność – drogą rozwoju UTWrozpoczynają zajęcia w dniu 23 września 2017 r. o godzinie 9.00. Terminy kolejnych spotkań zostaną podane w dniu 23 września.

2. W dniu 7 października 2017 r. odbędzie się Konferencja naukowa organizowana przez „Civitas Christiana oddział w Rzeszowie” wraz z „Akcją Katolicką w Rzeszowie” pt. „Etyka w życiu społecznym gwarancją ładu społecznego”. Rozpoczyna się Mszą św. w kościele pw. św. Rocha w Słocinie o godz. 10.00. Po Mszy św. przejście do Instytutu przy ul. Witolda 11a, przerwa kawowa i wykłady połączone z panelem dyskusyjnym. Osoby, które uczestniczą w „projekcie Gowina” są zaproszone do udziału w Konferencji od godz. 11.15. Osoby, które nie biorą udziału w „projekcie Gowina”, w tym osoby, które zapisały się do UTWDRz w bieżącym 2017 r., są zaproszone do udziału w Konferencji od godz. 10.00.

Instytut Teologiczno-Pastoralny im. św. Józefa Sebastiana Pelczara ogłasza nabór na Uniwersytet Trzeciego Wieku Diecezji Rzeszowskiej na rok akademicki 2017/2018. Nabór na UTWDRz trwa do 13 października.

1. Słuchaczami UTWDRz mogą zostać osoby:

  • po ukończeniu 50. roku życia;
  • po ukończeniu aktywności zawodowej.

2. Wymagane dokumenty:

  • podanie do Rektora UTWDRz o przyjęcie;
  • 1 zdjęcie (format legitymacyjny).

Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie, ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów

3. Program obejmuje:

  • zajęcia w ramach 3 bloków wykładowych: religijnego, medycznego, społeczno-kulturowego;
  • ćwiczenia;
  • wycieczki, pielgrzymki, wyjazdy na sympozja i konferencje naukowe (więcej szczegółów w regulaminie UTWDRz).

4. Regulamin Uniwersytetu Trzeciego Wieku Diecezji Rzeszowskiej

Załączniki: Regulamin UTWDRz , wzór podania


5. Opłata za semestr wynosi 80 zł.

Opłatę należy uregulować na konto bankowe:
Instytut Teologiczno-Pastoralny im. św. Józefa Sebastiana Pelczara
ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów
PEKAO SA I/ODDZIAŁ RZESZÓW
52124017921111000019735214

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie,ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów
tel. 17/ 871-24-03
e-mail: instyjsp@rzeszow.opoka.org.pl
www.instytut.diecezja.rzeszow.pl