Nabór na Diecezjalne Studium Organistowskie na rok akademicki 2019/2020

Instytut Teologiczno-Pastoralny im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie ogłasza nabór na Diecezjalne Studium Organistowskie na rok akademicki 2019/2020.

1. Wymagane dokumenty:

  • podanie – podanie DSO;
  • życiorys;
  • 4 zdjęcia;
  • kopia świadectwa szkolnego (ostatniej ukończonej klasy) lub kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
  • kopia świadectwa szkolnego ze szkoły muzycznej (ostatniej ukończonej klasy, jeśli kandydat odbywał w niej naukę);
  • opinia proboszcza miejsca zamieszkania.

 

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 21 września 2019 roku o godz. 9.00 w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym, ul. Witolda 11a.

Termin zgłoszeń do 21 września 2019 roku.

 

Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy pragną nabyć lub pogłębić swoje umiejętności oraz wiedzę muzyczno-liturgiczną. Studium daje możliwość uzupełnienia kwalifikacji organistom. Nauka w Studium trwa cztery lata. Zajęcia odbywają się w soboty.  Celem kształcenia jest w DSO jest przygotowanie kandydatów do posługi organisty, dokształcenie muzyczne i liturgiczne organistów i animatorów muzycznych pełniących posługę w kościołach na terenie diecezji.

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie
ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów,
tel. 17/ 871-24-03
e-mail: instyjsp@rzeszow.opoka.org.pl
www.instytut.diecezja.rzeszow.pl