Diecezjalne Studium Organistowskie 2019/2020

UWAGA !!!

W związku z sytuacją epidemiczną uprzejmie informuję o najważniejszych zasadach funkcjonowania naszego Instytutu:

1. Przedłuża się odwołanie zajęć dydaktycznych w Instytucie we wszystkich prowadzonych formach kształcenia oraz wszelkich konferencji, eventów i zewnętrznych zajęć sportowych. Uzasadnione wyjątki są możliwe tylko za zgodą Dyrektora Instytutu.

2. Zajęcia dydaktyczne, wykłady, ćwiczenia, a także zaliczenia i egzaminy prowadzone będą głownie w trybie on-line. Wyjątek stanowią indywidualne ćwiczenia i zaliczenia absolwentów Diecezjalnego Studium Organistowskiego (6.06.2020-20.06.2020) oraz egzamin końcowy absolwentów podyplomowych Studiów Teologiczno-Katechetycznych (13.06.2020), które będą mogły się odbywać jedynie przy zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa studentów, uczniów i pracowników według zasad szczegółowych określonych dla poszczególnych grup.

3. Biblioteka ITP i WSD pracuje jedynie w trybie wewnętrznym. Nie ma możliwości korzystania z czytelni biblioteki przez osoby przychodzące z zewnątrz. Istnieje możliwość wypożyczenia książek. Publikacje można rezerwować przez Internet, natomiast odbiór dostępny będzie na portierni Instytutu w godzinach pracy portierni. Zwrot książek odbywa się zdalnie, poprzez portiera.

4. Wprowadza się ograniczenie odwiedzin przez gości zewnętrznych oraz obowiązek maksymalnego ograniczenia bezpośrednich kontaktów pracowników.

5. W komunikacji służbowej należy korzystać z dostępnych rozwiązań telefoinformatycznych.

6. Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego – https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci. Szczególnie zaleca się częste korzystanie  ze środków dezynfekujących. Od 16 kwietnia 2020 roku każdy wychodząc z Instytutu musi mieć zakryte usta i noc za pomocą maseczki, szalika lub chustki.

7. Sekretariat i administracja Instytutu pracuje według wcześniej przyjętego planu i bieżących instrukcji. W godzinach otwarcia Instytutu (7-15) wszystkie sprawy zewnętrzne załatwiane są jedynie na portierni Instytutu.

 

 

1. Terminy spotkań w semestrze zimowym 2019/2020:

 • 28 września 2019 roku;
 • 5 października 2019 roku;
 • 12 października 2019 roku;
 • 19 października 2019 roku – Uroczysta Inauguracja Roku Szkolnego;
 • 26  października 2019 roku;
 • 16 listopada 2019 roku;
 • 23 listopada 2019 roku – Seminarium Organowe i Dzień Skupienia dla Organistów;
 • 30 listopada 2019 roku;
 • 7 grudnia 2019 roku;
 • 14 grudnia 2019 roku;
 • 4 stycznia 2020 roku;
 • 11 stycznia 2020 roku;
 • 1 lutego 2020 roku;
 • 8 lutego 2019 roku – zaliczenia;
 • 15 lutego 2020 roku – egzaminy.

 

2. Terminy spotkań w semestrze letnim 2019/2020:

 • 22 lutego 2020 roku;
 • 29 lutego 2020 roku;
 • 7 marca 2020 roku – Wielkopostny Dzień Skupienia;
 • 14 marca 2020 roku;
 • 21 marca 2020 roku;
 • 28 marca 2020 roku;
 • 4 kwietnia 2020 roku;
 • 18 kwietnia 2020 roku;
 • 25 kwietnia 2020 roku;
 • 9 maja 2020 roku;
 • 16 maja 2020 roku;
 • 23 maja 2020 roku;
 • 30 maja 2020 roku;
 • 6 czerwca 2020 roku;
 • 13 czerwca 2020 roku – zaliczenia;
 • 20 czerwca 2020 roku – egzaminy.


3. Plan zajęć:

http://www.dsorzeszow.pl/plan-zajec
4. Opłaty:

Opłata za semestr wynosi 600 złotych.

Opłatę należy uregulować na konto:

Instytut Teologiczno-Pastoralny im. św. Józefa Sebastiana Pelczara
ul. Witolda 11a
35-302 Rzeszów

52 1240 1792 1111 0000 1973 5214

z dopiskiem „imię i nazwisko słuchacza, opłata za DSO, semestr ……”