Nabór na seminarium doktoranckie na rok akademicki 2017/2018

Instytut Teologiczno-Pastoralny im. św. Józefa Sebastiana Pelczara ogłasza nabór na 3-letnie seminaria doktoranckie na rok akademicki 2017/2018.

Seminaria doktoranckie prowadzone są na trzech kierunkach:

  • socjologia;
  • nauki o polityce;
  • historia.

 

Wymagane dokumenty:

  •  kwestionariusz osobowy – kwestionariusz osobowy-seminarium doktoranckie;
  • życiorys;
  • odpis dyplomu magisterskiego;
  • kopia dowodu osobistego;
  • 2 fotografie (format legitymacyjny);
  • w przypadku księży i sióstr zakonnych wymagana jest zgoda arcybiskupa lub matki przełożonej.


Rozmowa kwalifikacyjna:

Przyjęcie odbywa się na zasadzie rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się 30 września 2017 roku (sobota), w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie, ul. Witolda 11a, od godz. 9.00

Tematem rozmowy będzie wstępna koncepcja rozprawy doktorskiej, która powinna zawierać: opis , problem badawczy, uzasadnienie wyboru tematu, metody i/lub jej realizacji, źródła i/lub materiał empiryczny.

Termin składania dokumentów:

Dokumenty można składać do 29 września 2017 roku (piątek), w sekretariacie Instytutu lub przesłać pocztą na adres Instytutu.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie ul. Witolda11a, 35-302 Rzeszów
poniedziałek-czwartek 9.00-13.00
piątek: nieczynne
sobota 8.00-12.00
tel. 17/ 871-24-03
e-mail: instyjsp@rzeszow.opoka.org.pl

>