Nabór na seminarium doktoranckie na rok akademicki 2019/2020

Instytut Teologiczno-Pastoralny im. św. Józefa Sebastiana Pelczara przyjmuje zapisy na seminarium doktoranckie na rok akademicki 2019/2020, prowadzone we współpracy z profesorami Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Seminaria doktoranckie prowadzone będą na kierunkach:

  • politologia;
  • socjologia.

 

Wymagane dokumenty:

  • kwestionariusz osobowy – Kwestionariusz podaniowy;
  • życiorys;
  • odpis dyplomu magisterskiego;
  • kopia dowodu osobistego;
  • 2 fotografie;

 

Rozmowa kwalifikacyjna:

Przyjęcie odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się 28 września 2019 roku (sobota), o godz. 9.00 w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie, ul. Witolda 11a.

Tematem rozmowy będzie wstępna koncepcja rozprawy doktorskiej, która powinna zawierać: opis problemu badawczego, uzasadnienie wyboru tematu, metody i/lub sposób realizacji,  źródła i/lub materiał empiryczny.
Termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać do 27 września 2019 roku (piątek) w sekretariacie lub przesłać pocztą na adres Instytutu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie Instytutu, pod numerem telefonu: 17/ 871-24-03 lub mailowo: instyjsp@rzeszow.opoka.org.pl