Informacje dla sióstr zakonnych i katechetów świeckich Wydziału Katechetycznego Diecezji Rzeszowskiej

1. Terminy spotkań:

  • 6 października 2018 roku;
  • 1 grudnia 2018 roku;
  • 2 marca 2018 roku;
  • 6 kwietnia lub 27 kwietnia 2018 roku – sympozjum katechetyczne;
  • 1 czerwca 2018 roku.

Spotkania rozpoczynają się o godz. 9.00 Mszą Świętą, a kończą wykładem do godziny 13.00.