Formacje katechetów i sióstr zakonnych diecezji rzeszowskiej 2019/2020

Terminy spotkań:

  • 5 października 2019 roku;
  • 7 grudnia 2019 roku;
  • 7 marca 2020 roku;
  • 25 kwietnia 2020 roku – sympozjum katechetyczne;
  • 6 czerwca 2020 roku.

Spotkania rozpoczynają się Mszą Świętą o godz. 9.00, a kończą około godz. 13.00