Informacje dla katechetów świeckich i sióstr zakonnych Wydziału Katechetycznego Diecezji Rzeszowskiej

1. Terminy spotkań dla katechetów świeckich i sióstr zakonnych Wydziału Katechetycznego Diecezji Rzeszowskiej:

  • 7 października 2017 r.;
  • 2 grudnia 2017 r.;
  • 3 marca 2018 r.;
  • 14 kwietnia 2018 r. – sympozjum katechetyczne;
  • 9 czerwca 2018 r.

Spotkania rozpoczynają się Mszą Św. o godz. 9.00, a kończą wykładami o godz. 13.00.

Miejscem spotkań jest Instytut Teologiczno-Pastoralny im. św Józefa Sebastiana Pelczara, ul. Witolda 11a w Rzeszowie.