Informacje dla Studium Życia Rodzinnego Diecezji Rzeszowskiej w roku akademickim 2016/2017

Terminy spotkań dla Studium Życia Rodzinnego Diecezji Rzeszowskiej:

  • 17 września 2016 r.;
  • 22 października 2016 r.;
  • 5 listopada 2016 r.;
  • 19 listopada 2016 r.;
  • 7 stycznia 2017 r.;
  • 4 lutego 2017 r.;
  • 4 marca 2017 r.;
  • 1 kwietnia 2017 r.;
  • 13 maja 2017 r.;
  • 10 czerwca 2017 r.;

Zajęcia Studium Życia Rodzinnego Diecezji Rzeszowskiej odbywają się w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym im. św. Józefa Sebastiana Pelczara, ul. Witolda 11a w Rzeszowie.

Plan zajęć Studium Życie Rodzinnego Diecezji Rzeszowskiej: http://www.rodzina.rzeszow.pl/index.php/rozszerzenia.html 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie
ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów,
tel. 17/ 871-24-03
e-mail: instyjsp@rzeszow.opoka.org.pl
www.instytut.diecezja.rzeszow.pl