Konferencja naukowa „Społeczeństwo obywatelskie – niedokończony projekt”

Instytut Teologiczno-Pastoralny im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie we współpracy z Instytutem Politologii
i Instytutem Socjologii Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza na konferencję naukową pt. Społeczeństwo obywatelskie – niedokończony projekt, która odbędzie się
24 czerwca 2017 roku w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie,
ul. Witolda 11a.

PLAN KONFERENCJI:


8.30-8.40:   
rozpoczęcie – ks. prof. dr hab. Sławomir H. Zaręba
8.30-9.10:    dr hab. Maria Sroczyńska, prof. UKSW: Rytuał w życiu obywatelskim Polaków


SESJA I: SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE: DYSTYNKCJE I
PROCESY
moderator: dr Marcin Zarzecki

9.10-9.25:      STAWARCZYK Marek: Wybrane aspekty płynności społeczeństwa obywatelskiego
9.25-9.40:     JANOSIEWICZ Waldemar: Wolontariat formą aktywności w społeczeństwie obywatelskim
9.40-9.55:     ZAWISZA Robert: Aktywność obywatelska w ocenie władz samorządowych i postawach obywateli
9.55-10.10:    WRÓBEL Stanisław: Społeczeństwo obywatelskie Podkarpacia – wizja rozwoju
10.10-10.25:  FUDALA Ewa: Czas, miejsce, tożsamość – ponadczasowe wartości społeczne w instytucjach kultury z terenu pogranicza
10.25-10.40:  WIEJA Waldemar: Tradycje kresowe w kształtowaniu tożsamości narodowej

10.40-11.00:  kawa

SESJA II: SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE: ZAGROŻENIA PODMIOTOWOŚCI I SUBSYDIARNOŚCI
moderator: dr hab. Maria Sroczyńska, prof. UKSW

11.00-11.15:   MATYNIAK Grzegorz: Kradzież tożsamości – społecznie negatywny znak czasu
11.15-11.30:   KORECKA-SZUKIEWICZ Dominika: Prospołeczna aktywność farmaceutów
11.30-11.45:   BĄBA Iwona: Apołeczne medykamenty
11.45-12.00:  PIĄTEK Natalia: Ochrona interesów obywatela w świetle globalizacji i informatyzacji administracji na gruncie prawa budowlanego
12.00-12.15:  RADOŃ Ernest: Nowe ruchy religijne w polskim społeczeństwie obywatelskim

12.15-12.35:   kawa

SESJA III: SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE: LOKALNOŚĆ I ZRÓŻNICOWANIE
moderator: ks. prof. dr hab. Józef Mandziuk

12.35-12.50:   BLAŹNIAK-BASAK Katarzyna: Kakure kirishitan – ruch społeczny, który doprowadził do wolności wyznaniowej w Japonii w XIX wieku
12.50-13.05:   WRÓBLEWSKI Mirosław: Społeczeństwo obywatelskie na przykładzie Rady Osiedla Glinki-Rupienica w Bydgoszczy
13.05-13.20:   FRYSZTAK Bernadeta: Polityka senioralna w powiecie ropczycko-sędziszowskim
13.20-13.35:   KUSAK Angelika: Obywatele w działaniach społecznych. Wybrane projekty realizowane w szkołach integracyjnych
13.35-13.50:   ŚMISTEK Mirosław: Obywatele i konsumenci. O zmianach wzorów zachowań świątecznych Polaków

13.50:               podsumowanie, zakończenie

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!