Konferencja naukowa „Społeczeństwo obywatelskie – niedokończony projekt”

Instytut Teologiczno-Pastoralny im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie we współpracy z Instytutem Politologii
i Instytutem Socjologii Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza na konferencję naukową pt. Społeczeństwo obywatelskie – niedokończony projekt, która odbędzie się
24 czerwca 2017 roku w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie,
ul. Witolda 11a.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!