Kurs dla fotografów i kamerzystów liturgicznych

Instytut Teologiczno-Pastoralny im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie przyjmuje zapisy osób chętnych na Kurs dla fotografów i kamerzystów liturgicznych.

W chwili obecnej posiadamy 13  zgłoszeń. Aby rozpocząć Kurs wymaganych jest 20 zgłoszeń. Prosimy o jak najszybsze zgłaszanie się, wówczas Kurs odbędzie się jeszcze w październiku 2017 roku.

Wymagane dokumenty:
- podanie do Dyrektora Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie – Kurs dla fotografów i kamerzystów liturgicznych – wzór podania
-
opinia księdza proboszcza;
- 1 fotografia (format legitymacyjny 3,5×4,5);
- w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów.

Opłata:
Opłata za kurs wynosi 200 zł.
Opłatę należy uregulować na konto:
Diecezja Rzeszowska, ul. Zamkowa 4
35-032 Rzeszów

56 10204391 0000620200783092
z dopiskiem „ofiara na cele Duszpasterstwa Liturgicznego”

Kopię dowodu wpłaty należy przedłożyć w sekretariacie Instytutu.

Informacje dotyczące kursu oraz zapisy przyjmowane są w sekretariacie Instytutu Teologiczno-Pastoralnego
ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów, tel. (17) 871-24-03,
e-mail: instyjsp@rzeszow.opoka.org.pl.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!