Studia Podyplomowe Teologiczno-Katechetyczne 2019/2020

1. Terminy spotkań:

 • 5 października 2019 roku;
 • 19 października 2019 roku;
 • 26 października 2019 roku;
 • 9 listopada 2019 roku;
 • 16 listopada 2019 roku;
 • 23 listopada 2019 roku;
 • 30 listopada 2019 roku;
 • 7 grudnia 2019 roku;
 •  14 grudnia 2019 roku;
 • 4 stycznia 2020 roku;
 • 11 stycznia 2020 roku (zaliczenia z oceną i egzaminy).

 

2. Tematyka zajęć w dniu 9 listopada 2019 roku:

 • 9.00-12.15 – ks. dr Jan Kulig: Teologia moralna;
 • 12.30-15.45 – ks. mgr Jacek Szczęch: Psychologia.

 

3. Opłaty:

Opłatę w wysokości 1100 złotych lub w ratach

 • do 31 października 2019 roku – 400 złotych;
 • do 31 grudnia 2019 roku – 400 złotych;
 • do 29 lutego 2020 roku – 300 złotych;

należy wpłacić na konto:

Diecezja Rzeszowska
ul. Zamkowa 4
35-032 Rzeszów
56 1020 4391 0000 6202 0078 3092
z dopiskiem: „opłata za studia podyplomowe teologiczno-katechetyczne”