Nabór na Studia Podyplomowe Teologiczno-Katechetyczne na rok akademicki 2019/2020

Instytut Teologiczno-Pastoralny im. św. Józef Sebastiana Pelczara ogłasza nabór na 2-letnie Studia Podyplomowe Teologiczno-Katechetyczne na rok akademicki 2019/2020.

1. Wymagane dokumenty:

  • podanie do Dyrektora Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie – podanie
  • życiorys
  • formularz osobowy kandydata – kwestionariusz
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • zaświadczenie o przygotowaniu pedagogicznym (jeśli kandydat posiada uprawnienia do nauczania innego przedmiotu)
  • kserokopie dowodu osobistego (dwustronna)
  • świadectwo moralności od ks. proboszcza  lub skierowanie Przełożonego Zgromadzenia w wypadku osób konsekrowanych
  • 3 fotografie (format legitymacyjny)
  • dowód uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości 70 złotych.

Komplet dokumentów należy złożyć w sekretariacie Instytutu, ul. Witolda 11a lub wysłać pocztą do dnia 21 września 2019 roku.

Opłatę należy wpłacić na konto:

Diecezja Rzeszowska
ul. Zamkowa 4
35-032 Rzeszów
56 1020 4391 0000 6202 0078 3092
z dopiskiem: „opłata wpisowa za studia podyplomowe teologiczno-katechetyczne”

 

studia podyplomowe teologiczno-katechetyczne-szczegóły

 

Więcej szczegółów można uzyskać w sekretariacie Instytutu pod numerem telefonu 17/ 871-24-03 lub mailowo instyjsp@rzeszow.opoka.org.pl


SERDECZNIE ZAPRASZAMY !