Kurs dla fotografów i kamerzystów liturgicznych

Instytut Teologiczno-Pastoralny w Rzeszowie przyjmuje zapisy na Kurs dla fotografów i kamerzystów liturgicznych, który odbędzie się w dniach 23-26 października 2018 roku .


1. Wymagane dokumenty:

Opłata za Kurs wynosi 200 złotych.

Opłatę za Kurs należy uregulować na konto:
Diecezja Rzeszowska
ul. Zamkowa 4
35-032 Rzeszów

56 10204391 0000620200783092
z dopiskiem „ofiara na cele Duszpasterstwa Liturgicznego”

Kopię dowodu wpłaty należy przedłożyć w sekretariacie Instytutu.
PLAN ZAJĘĆ:

23.10.2018 r. – wtorek:
16.00 – 17.30 – Msza św. źródłem i szczytem naszej pobożności  – postawy i gesty w liturgii Mszy św. oraz zasady filmowania – wykład – ks. dr Tomasz Bać
17.40-19.10 – Tajemnica Kościoła i nasze w nim miejsce - wykład - ks. dr hab. Jerzy Buczek

24.10.2018 r. – środa:
16.00-18.15 – Fotografowanie uroczystości kościelnych – warsztaty – p. Tadeusz Poźniak

25.10.2018 r. – czwartek:
16.00-18.15 – Profesjonalizm uroczystości kościelnych – warsztaty – p. Jaromir Czyż
18.30-20.00 – Rola mediów w Kościele. Struktura Kościoła – odpowiedzialność prawna i duszpasterska. Wskazania Komisji Episkopatu Polski i Synodu Diecezjalnego dotyczące fotografowania i filmowania podczas celebracji liturgii – wykład – ks. mgr lic. Jan Szczupak

26.10.2018 r. – piątek:
16.00-17.30 – Wizytacja biskupa, bierzmowanie, święcenia kapłańskie, prymicje, a filmowanie – wykład – ks. bp Edward Białogłowski
17.30-19.00 – Zakończenie Kursu i rozdanie zaświadczeń

 

Informacje dotyczące kursu oraz zapisy przyjmowane są w sekretariacie Instytutu Teologiczno-Pastoralnego
ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów, tel. (17) 871-24-03,
e-mail: instyjsp@rzeszow.opoka.org.pl.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!