Kurs dla fotografów i kamerzystów liturgicznych

Instytut Teologiczno-Pastoralny im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie przyjmuje zapisy osób chętnych na Kurs dla fotografów i kamerzystów liturgicznych. Prosimy o zgłaszanie się. Termin rozpoczęcia się Kursu zostanie ustalony po otrzymaniu optymalnej liczby zgłoszeń i utworzeniu się grupy. Wymagana liczba osób w grupie to minimum 25 osób.

Wymagane dokumenty:
-
podanie do Dyrektora Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie – podanie o przyjęcie Kurs dla fotografów;
-
opinia księdza proboszcza;
- 1 fotografia (format legitymacyjny 3,5×4,5);
w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów.

Opłata:
Opłata za kurs wynosi 200 zł.
Opłatę należy uregulować na konto:
Diecezja Rzeszowska, ul. Zamkowa 4
35-032 Rzeszów

56 10204391 0000620200783092
z dopiskiem „ofiara na cele Duszpasterstwa Liturgicznego”

Kopię dowodu wpłaty należy przedłożyć w sekretariacie Instytutu.

Informacje dotyczące kursu oraz zapisy przyjmowane są w sekretariacie Instytutu Teologiczno-Pastoralnego
ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów, tel. (17) 871-24-03,
e-mail: instyjsp@rzeszow.opoka.org.pl.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!