Kurs dla fotografów i kamerzystów liturgicznych

UWAGA !!!

W związku z ogłoszeniem z dnia 20 marca 2020 roku przez Ministra Zdrowia stanu epidemii na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 491) oraz rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w zawiązaniu do Komunikatu Rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie z dnia 23 marca 2020 roku

uprzejmie informuję o najważniejszych zasadach funkcjonowania naszego Instytutu:

1. Na okres 26 marca-14 kwietnia 2020 roku odwołuje się zajęcia dydaktyczne w Instytucie we wszystkich prowadzonych formach kształcenia oraz wszelkie konferencje, eventy i zewnętrzne zajęcia sportowe. Uzasadnione wyjątki są możliwe tylko za zgodą Dyrektora Instytutu.

2. Praca dydaktyczna, wykłady, a także konieczne zaliczenia prowadzone będą w trybie om-line.

3. Biblioteka WSD i ITP pracuje jedynie w trybie wewnętrznym. Nie ma możliwości korzystania z czytelni i wypożyczalni biblioteki przez osoby przychodzące z zewnątrz.

4. Wprowadza się ograniczenie odwiedzin przez gości zewnętrznych oraz obowiązek maksymalnego ograniczenia bezpośrednich kontaktów pracowników.

5. W komunikacji służbowej należy korzystać z dostępnych rozwiązań telefoinformatycznych.

6. Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego – https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci

7. Sekretariat i administracja Instytutu pracuje według wcześniej przyjętego planu i bieżących instrukcji.

8. W godzinach otwarcia Instytutu (7-15) wszystkie sprawy zewnętrzne załatwiane są jedynie na portierni Instytutu.

 

dlatego:

KURS DLA FOTOGRAFÓW I KAMERZYSTÓW LITURGICZNYCH ODBĘDZIE SIĘ W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE !

________________________________________________________________________________________________

Instytut Teologiczno-Pastoralny im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie przyjmuje zapisy wszystkich osób chętnych na Kurs dla fotografów i kamerzystów liturgicznych, który odbędzie się w dniach 17-20 marca 2020 roku w sali D2.2. Rozpoczęcie we wtorek 17 marca 2020 roku o godzinie 16.00.

UWAGA ! Wcześniej podana data 10-13 marca 2020 roku ze względu na dzień zakończenia kursu musiała zostać zmieniona. Przepraszamy za zmianę i wszelkie niedogodności.

1. Wymagane dokumenty:

  • w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.

 

2. Opłaty:

Opłata za Kurs wynosi 200 złotych.

Opłatę należy wpłacić na konto:

Diecezja Rzeszowska
ul. Zamkowa 4
35-032 Rzeszów
56 1020 4391 0000 6202 0078 3092
z dopiskiem: „ofiara na cele duszpasterstwa liturgicznego”

 

SALA D2.2 (II p.)

KURS DLA FOTOGRAFÓW I KAMERZYSTÓW LITURGICZNYCH

17-20.03.2020 R.

 

PLAN ZAJĘĆ:


17.03.2020 r. – wtorek

16.00 – 17.30Msza św. źródłem i szczytem naszej pobożności – postawy i gesty w liturgii Mszy św. oraz zasady filmowania - wykład – ks. dr Stanisław Mazur
17.40 – 19.10 - Tajemnica Kościoła i nasze w nim miejsce – wykład – ks. dr hab. Jerzy Buczek


18.03.2020 r. – środa

16.00 – 18.15 Fotografowanie uroczystości kościelnych – warsztaty – Tadeusz Poźniak


19.03.2020 r.
- czwartek

16.00 – 18.15 - Profesjonalizm uroczystości kościelnych – warsztaty – Jaromir Czyż
18.30 – 20.00 Rola mediów w Kościele. Struktura Kościoła – odpowiedzialność prawna i duszpasterska. Wskazania Komisji Episkopatu Polski i Synodu Diecezjalnego dotyczące fotografowania i filmowania podczas celebracji liturgii – wykład – ks. mgr lic. Jan Szczupak


20.03.2020 r. – piątek

16.00 – 17.30Wizytacja biskupa, bierzmowanie, święcenia kapłańskie, prymicje a filmowanie -wykład – ks. biskup Edward Białogłowski
17.30 – 19.00 - Zakończenie kursu i rozdanie zaświadczeń

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie, tel. 17/ 871-24-03 lub mailowo: instyjsp@rzeszow.opoka.org.pl

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!