Zarządzenie Dyrektora Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w sprawie przeciwdziała rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2

Zarządzenie Dyrektora Instytutu Teologiczno-Pastoralnego
im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie z dnia 11 marca 2020 roku r.

w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2
tzw. KORONAWIRUSA Z WUHAN

W związku z ogłoszeniem z dnia 20 marca 2020 roku przez Ministra Zdrowia stanu epidemii na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 491) oraz rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w zawiązaniu do Komunikatu Rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie z dnia 23 marca 2020 roku

uprzejmie informuję o najważniejszych zasadach funkcjonowania naszego Instytutu:

1. Na okres 26 marca-14 kwietnia 2020 roku odwołuje się zajęcia dydaktyczne w Instytucie we wszystkich prowadzonych formach kształcenia oraz wszelkie konferencje, eventy i zewnętrzne zajęcia sportowe. Uzasadnione wyjątki są możliwe tylko za zgodą Dyrektora Instytutu.

2. Praca dydaktyczna, wykłady, a także konieczne zaliczenia prowadzone będą w trybie om-line.

3. Biblioteka WSD i ITP pracuje jedynie w trybie wewnętrznym. Nie ma możliwości korzystania z czytelni i wypożyczalni biblioteki przez osoby przychodzące z zewnątrz.

4. Wprowadza się ograniczenie odwiedzin przez gości zewnętrznych oraz obowiązek maksymalnego ograniczenia bezpośrednich kontaktów pracowników.

5. W komunikacji służbowej należy korzystać z dostępnych rozwiązań telefoinformatycznych.

6. Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego – https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci

7. Sekretariat i administracja Instytutu pracuje według wcześniej przyjętego planu i bieżących instrukcji.

8. W godzinach otwarcia Instytutu (7-15) wszystkie sprawy zewnętrzne załatwiane są jedynie na portierni Instytutu.