Studium Biblijne Diecezji Rzeszowskiej 2019/2020

Drodzy Studenci, Sympatycy i Przyjaciele Studium Biblijnego Diecezji Rzeszowskiej,

Mam nadzieję, że gdy czytacie tą wiadomość, jesteście zdrowi i macie się dobrze. W ostatnich miesiącach wszyscy doświadczamy niedogodności związanych z pandemią koronawirusa. Dotknęło to oczywiście także naszych zajęć w Studium Biblijnym, które w drugim semestrze odbyły się tylko jeden raz. Tym samym nie będzie już uroczystego zakończenia roku akademickiego w dniu 6 czerwca 2020.

Wielu z Was przez ostatnie półtora roku sumiennie pracowało, poszerzając swoją wiedzę biblijną. Jeśli ktoś spełnił wymogi stawiane studentom przez ostatnie trzy zrealizowane semestry, może ubiegać się o Dyplom ukończenia Studium. W tym celu należy do 15 czerwca bieżącego roku zgłosić telefonicznie w Sekretariacie Instytutu Teologiczno-Pastoralnego (numer 17 871 24 03, godziny pracy 9.00-13.00) chęć otrzymania Dyplomu i podać adres, na który Dyplom zostanie przesłany pocztą. Jeśli jednak ktoś uzna, że brak jednego semestru zajęć jest stratą, którą warto uzupełnić, to zapraszam do uczestnictwa w zajęciach w przyszłym roku akademickim.

W tym miejscu chcę serdecznie podziękować wszystkim szanownym Profesorom naszego Studium: siostrze dr hab. Joannie Nowińskiej, ks. dr Piotrowi Mierzwie, ks. dr Markowi Dzikowi, ks. dr Tomaszowi Bąkowi oraz ks. dr Michałowi Czeluśniakowi i ks. dr Sławomirowi Jeziorskiemu, którzy wyrazili gotowość prowadzenia zajęć, ale nie udało się ich zrealizować z niezależnych przyczyn. Wasza miłość do Bożego Słowa, wiedza i zaangażowanie tworzą społeczność Studium Biblijnego Diecezji Rzeszowskiej.

Wszystkich Was, drodzy Studenci i Słuchacze zapraszam do kontynuowania studiowania i poszerzania wiedzy biblijnej w przyszłym roku akademickim. Wierzę, że będzie to możliwe już od października bieżącego roku. Zaproście do tego waszych przyjaciół i znajomych. Niech Słowo Boga oświeca wasze życie i stanie się źródłem żywej wiary, która rozbudza nadzieję i owocuje miłością.

Ks. Paweł Synoś
Dyrektor Studium Biblijnego Diecezji Rzeszowskiej

 

UWAGA !!!

W związku z utrzymującą się sytuacją epidemiczną i przedłużeniem restrykcji mających ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa z dnia 24.04.2020 r. uprzejmie informuję o najważniejszych zasadach funkcjonowania naszego Instytutu:

1. Do 24 maja 2020 roku przedłuża się odwołanie zajęć dydaktycznych w Instytucie we wszystkich prowadzonych formach kształcenia oraz wszelkich konferencji, eventów i zewnętrznych zajęć sportowych. Uzasadnione wyjątki są możliwe tylko za zgodą Dyrektora Instytutu.

2. Zajęcia dydaktyczne, wykłady, a także konieczne zaliczenia prowadzone będą w trybie on-line.

3. Biblioteka ITP i WSD pracuje jedynie w trybie wewnętrznym. Nie ma możliwości korzystania z czytelni biblioteki przez osoby przychodzące z zewnątrz. Istnieje możliwość wypożyczenia książek. Publikacje można rezerwować przez Internet, natomiast odbiór dostępny będzie na portierni Instytutu w godzinach pracy portierni. Zwrot książek odbywa się zdalnie, poprzez portiera.

4. Wprowadza się ograniczenie odwiedzin przez gości zewnętrznych oraz obowiązek maksymalnego ograniczenia bezpośrednich kontaktów pracowników.

5. W komunikacji służbowej należy korzystać z dostępnych rozwiązań telefoinformatycznych.

6. Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego – https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci. Szczególnie zaleca się częste korzystanie  ze środków dezynfekujących. Od 16 kwietnia 2020 roku każdy wychodząc z Instytutu musi mieć zakryte usta i noc za pomocą maseczki, szalika lub chustki.

7. Sekretariat i administracja Instytutu pracuje według wcześniej przyjętego planu i bieżących instrukcji. W godzinach otwarcia Instytutu (7-15) wszystkie sprawy zewnętrzne załatwiane są jedynie na portierni Instytutu.

 

 

 

1. Terminy spotkań:

  • 22 lutego 2020 roku;
  • 21 marca 2020 roku;
  • 18 kwietnia 2020 roku;
  • 9 maja 2020 – konferencja biblijna w Myczkowcach;
  • 16 maja 2020 roku;
  • 23 maja 2020 roku;
  • 6 czerwca 2020 – zakończenie roku akademickiego.

 

2. Tematyka zajęć w dniu 21 marca 2020 roku:

  • 9.00-10.30ks. dr Michał Czeluśniak: Król Dawid w świetle ksiąg historycznych (cz. I);
  • 11.15-12.45 – ks. dr Tomasz Bąk: 1 i 2 list św. Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

 

Zaproszenie na wakacyjną pielgrzymkę, kontakt z ks. doktorem Markiem Dzikiem

Sanktuaria Europy pdf

 

 

Wzór podania

Regulamin SBDRz

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie,ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów
tel. 17/ 871-24-03
e-mail: instyjsp@rzeszow.opoka.org.pl
www.instytut.diecezja.rzeszow.pl