Studium Biblijne Diecezji Rzeszowskiej 2019/2020

UWAGA !!!

W związku z ogłoszeniem z dnia 20 marca 2020 roku przez Ministra Zdrowia stanu epidemii na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 491) oraz rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w zawiązaniu do Komunikatu Rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie z dnia 23 marca 2020 roku

uprzejmie informuję o najważniejszych zasadach funkcjonowania naszego Instytutu:

1. Na okres 26 marca-14 kwietnia 2020 roku odwołuje się zajęcia dydaktyczne w Instytucie we wszystkich prowadzonych formach kształcenia oraz wszelkie konferencje, eventy i zewnętrzne zajęcia sportowe. Uzasadnione wyjątki są możliwe tylko za zgodą Dyrektora Instytutu.

2. Praca dydaktyczna, wykłady, a także konieczne zaliczenia prowadzone będą w trybie om-line.

3. Biblioteka WSD i ITP pracuje jedynie w trybie wewnętrznym. Nie ma możliwości korzystania z czytelni i wypożyczalni biblioteki przez osoby przychodzące z zewnątrz.

4. Wprowadza się ograniczenie odwiedzin przez gości zewnętrznych oraz obowiązek maksymalnego ograniczenia bezpośrednich kontaktów pracowników.

5. W komunikacji służbowej należy korzystać z dostępnych rozwiązań telefoinformatycznych.

6. Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego – https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci

7. Sekretariat i administracja Instytutu pracuje według wcześniej przyjętego planu i bieżących instrukcji.

8. W godzinach otwarcia Instytutu (7-15) wszystkie sprawy zewnętrzne załatwiane są jedynie na portierni Instytutu.

 

 

 

1. Terminy spotkań:

  • 22 lutego 2020 roku;
  • 21 marca 2020 roku;
  • 18 kwietnia 2020 roku;
  • 9 maja 2020 – konferencja biblijna w Myczkowcach;
  • 16 maja 2020 roku;
  • 23 maja 2020 roku;
  • 6 czerwca 2020 – zakończenie roku akademickiego.

 

2. Tematyka zajęć w dniu 21 marca 2020 roku:

  • 9.00-10.30ks. dr Michał Czeluśniak: Król Dawid w świetle ksiąg historycznych (cz. I);
  • 11.15-12.45 – ks. dr Tomasz Bąk: 1 i 2 list św. Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

 

Zaproszenie na wakacyjną pielgrzymkę, kontakt z ks. doktorem Markiem Dzikiem

Sanktuaria Europy pdf

 

 

Wzór podania

Regulamin SBDRz

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie,ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów
tel. 17/ 871-24-03
e-mail: instyjsp@rzeszow.opoka.org.pl
www.instytut.diecezja.rzeszow.pl