Nabór na Studium Biblijne Diecezji Rzeszowskiej na rok akademicki 2018/2019

Studium Biblijne Diecezji Rzeszowskiej prowadzone przez Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II w Diecezji Rzeszowskiej przy współpracy z Instytutem Teologiczno-Pastoralnym im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie ogłasza nabór na I rok nauki 2018/2019.

Celem Diecezjalnego Studium Biblijnego jest pogłębienie znajomości Pisma św. i duchowa formacja biblijna. Adresowane jest do osób świeckich i konsekrowanych (siostry zakonne, bracia zakonni).

Nauka trwa dwa lata. Każdy rok dzieli się na 2 semestry. Spotkania odbywają się w soboty od godz. 9.00, 6-7 razy w semestrze.

Program obejmuje wykłady wprowadzające w zagadnienia biblijne, egzegezę, czyli wyjaśnienie wybranych ksiąg Starego i Nowego Testamentu, teologię biblijną, ćwiczenia, wyjazdy na konferencje i sympozja biblijne, a także na pielgrzymki.

Przewidywane są 2 formy uczestnictwa:

- wolny słuchacz – na zakończenie semestru nie pisze pracy zaliczeniowej, nie posiada indeksu, nie otrzymuje dyplomu ukończenia Studium,

-  słuchacz-absolwent – regularnie uczestniczy w zajęciach, na zakończenie semestru pisze pracę zaliczeniową, posiada indeks, otrzymuje dyplom ukończenia Studium (potrzebne jest zaświadczenie proboszcza parafii, że jest osobą ochrzczoną w Kościele Katolickim wyznającą swą wiarę życiem zgodnym z nauką Kościoła)

1. Wymagane dokumenty:

  • podanie;
  • 1 zdjęcie (w przypadku słuchacza-absolwenta);
  • opinia księdza proboszcza (w przypadku słuchacza absolwenta).

Szczegółowe informacje w sekretariacie

Zgłoszenia należy kierować do sekretariatu Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie, przy ul. Witolda 11 a. Telefon: 17/ 871-24-03, mail: instyjsp@rzeszow.opoka.org.pl.

Serdecznie zapraszam

Ks. dr M. Dzik – Dyrektor Studium Biblijnego Diecezji Rzeszowskiej

 

Wzór podania

Regulamin SBDRz

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie,ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów
tel. 17/ 871-24-03
e-mail: instyjsp@rzeszow.opoka.org.pl
www.instytut.diecezja.rzeszow.pl