Studium Biblijne Diecezji Rzeszowskiej 2017/2018

1. Terminy i tematyka spotkań:

21.10.2017

9.00 – 10.45: S. dr J. Nowińska „Abraham – czas redakcji tekstu, pytanie o historyczność postaci, teologia dziejów (Rdz 11,27-25,11)”

11.30 – 13.00: Ks. dr T. Bąk „Życie św. Pawła na podstawie Dziejów Apostolskich i wybranych Listów – Młodość Pawła i jego przemiana pod Damaszkiem”

28.10.2017

9.00 – 10.45: S. dr J. Nowińska „Izaak i Jakub – toposy biblijne, kontrowersje wewnątrz tekstu (Rdz 25,12-36,42)”

11.30 – 13.00: Ks. dr T. Bąk „Życie św. Pawła na podstawie Dziejów Apostolskich i wybranych Listów – Sobór Jerozolimski i druga wyprawa misyjna”

4.11.2017

9.00 – 10.45: S. dr J. Nowińska „Specyfika historii Józefa (Rdz 37-50), Mojżesz i jego doświadczenie Boga (Wj 1-6)”

11.30 – 13.00: Ks. dr T. Bąk „Życie św. Pawła na podstawie Dziejów Apostolskich i wybranych Listów – Trzecia wyprawa misyjna i aresztowanie w Jerozolimie”

11.11.2017 – Spotkanie biblijne w Myczkowcach (dla chętnych)

25.11.2017

9.00 – 10.45: S. dr J. Nowińska „Wyprowadzenie z Egiptu, wędrówka przez pustynię (Wj/Lb) – interpretacja w świetle Biblii i nauk pozabiblijnych”

11.30 – 13.00: Ks. dr T. Bąk „Życie św. Pawła na podstawie Dziejów Apostolskich i wybranych Listów – Z Cezarei Nadmorskiej do Rzymu”

Zajęcia odbywają się w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie, ul. Witolda 11a. Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9.00, a kończą o godzinie 13.00.

Opłata za spotkanie wynosi 15 zł.

Opłatę należy uregulować na konto bankowe:
Instytut Teologiczno-Pastoralny im. św. Józefa Sebastiana Pelczara
ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów
PEKAO SA I/ODDZIAŁ RZESZÓW
52124017921111000019735214

 

Wzór podania

Regulamin SBDRz

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie,ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów
tel. 17/ 871-24-03
e-mail: instyjsp@rzeszow.opoka.org.pl
www.instytut.diecezja.rzeszow.pl