Godziny otwarcia sekretariatu Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara

UWAGA !!!

W związku z sytuacją epidemiczną uprzejmie informuję o najważniejszych zasadach funkcjonowania naszego Instytutu:

1. Przedłuża się odwołanie zajęć dydaktycznych w Instytucie we wszystkich prowadzonych formach kształcenia oraz wszelkich konferencji, eventów i zewnętrznych zajęć sportowych. Uzasadnione wyjątki są możliwe tylko za zgodą Dyrektora Instytutu.

2. Zajęcia dydaktyczne, wykłady, ćwiczenia, a także zaliczenia i egzaminy prowadzone będą głownie w trybie on-line. Wyjątek stanowią indywidualne ćwiczenia i zaliczenia absolwentów Diecezjalnego Studium Organistowskiego (6.06.2020-20.06.2020) oraz egzamin końcowy absolwentów podyplomowych Studiów Teologiczno-Katechetycznych (13.06.2020), które będą mogły się odbywać jedynie przy zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa studentów, uczniów i pracowników według zasad szczegółowych określonych dla poszczególnych grup.

3. Biblioteka ITP i WSD pracuje jedynie w trybie wewnętrznym. Nie ma możliwości korzystania z czytelni biblioteki przez osoby przychodzące z zewnątrz. Istnieje możliwość wypożyczenia książek. Publikacje można rezerwować przez Internet, natomiast odbiór dostępny będzie na portierni Instytutu w godzinach pracy portierni. Zwrot książek odbywa się zdalnie, poprzez portiera.

4. Wprowadza się ograniczenie odwiedzin przez gości zewnętrznych oraz obowiązek maksymalnego ograniczenia bezpośrednich kontaktów pracowników.

5. W komunikacji służbowej należy korzystać z dostępnych rozwiązań telefoinformatycznych.

6. Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego – https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci. Szczególnie zaleca się częste korzystanie  ze środków dezynfekujących. Od 16 kwietnia 2020 roku każdy wychodząc z Instytutu musi mieć zakryte usta i noc za pomocą maseczki, szalika lub chustki.

7. Sekretariat i administracja Instytutu pracuje według wcześniej przyjętego planu i bieżących instrukcji. W godzinach otwarcia Instytutu (7-15) wszystkie sprawy zewnętrzne załatwiane są jedynie na portierni Instytutu.

 

 

Instytut Teologiczno-Pastoralny
im. św. Józefa Sebastiana Pelczara
ul. Witolda 11a
35-302 Rzeszów

Sekretariat: mgr Katarzyna Peszko-Rzym

Godziny otwarcia:

poniedziałek     9.00 – 13.00
wtorek                9.00 – 13.00
środa                  9.00 – 13.00
czwartek            9.00 – 13.00
piątek                 nieczynne
sobota                9.00-13.00

tel. (17) 871-24-03 sekretariat
tel. (17) 871-24-00 centrala
fax (17) 871-24-06

e-mail: instyjsp@rzeszow.opoka.org.pl
www.instytut.diecezja.rzeszow.pl