Terminy zjazdów seminarium doktoranckiego 2015/2016

  • 24 października 2015 r. – socjologia/historia;
  • 14 listopada 2015 r. – socjologia/politologia;
  • 12 grudnia 2015 r. – socjologia/historia;
  • 23 stycznia 2016 r. – socjologia/politologia.
  • 13 luty 2016 r. – socjologia/historia
  • 19 marca 2016 r. – socjologia/politologia
  • 30 kwietnia 2016 r. – socjologia/historia
  • 28 maja 2016 r. – socjologia/politologia
  • 11 czerwca 2016 r. – sympozjum

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie ul. Witolda11a, 35-302 Rzeszów poniedziałek-piątek 9.00-13.00 sobota 8.00-12.00 tel. 17/ 871-24-0317/ 871-24-03 e-mail: instyjsp@rzeszow.opoka.org.pl