Uniwersytet Trzeciego Wieku Diecezji Rzeszowskiej 2020/2021

Wszystkich uczestników spotkań Uniwersytetu Trzeciego Wieku Diecezji Rzeszowskiej zapraszamy na wykłady w Instytucie Teologiczno – Pastoralnym, z zachowaniem wymogów sanitarnych, w sobotę, 12 czerwca 2021 r.

W programie:

9.00 Wykład z historii sztuki kościelnej – „ Ikonografia chrześcijańska: przestawienia Maryi w sztukach plastycznych. Historia i znaczenie”, ks. dr Paweł Batory

10.30 Posiłek

11.00 Ćwiczenia gimnastyczne

11.30 CM Medyk, Profilaktyka w chorobach cywilizacyjnych: nowotwory, choroby układu krążenia i inne.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Dla osób, które nie mogą przybyć możliwa będzie transmisja internetowa, dostępna na stronie www Uniwersytetu.

 

2. Terminy spotkań w semestrze zimowym 2020/2021:

 • 10 października 2020 roku;
 • 24 października 2020 roku;
 • 7 listopada 2020 roku;
 • 21 listopada 2020 roku;
 • 5 grudnia 2020 roku;
 • 12 grudnia 2020 roku;
 • 9 stycznia 2021- spotkanie świąteczne;
 • 23 stycznia 2021;
 • 6 lutego 2021 roku.

 

3. Słuchaczami UTWDRz mogą zostać osoby:

 • po ukończeniu 50. roku życia;
 • po ukończeniu aktywności zawodowej.


4. Wymagane dokumenty:

 • podanie do Rektora UTWDRz o przyjęcie – Podanie UTWDRz;
 • 1 zdjęcie (format legitymacyjny).

Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie lub przesłać na adres Instytutu, ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów do 25 września 2020 roku.

 

5.Celem UTWDRz jest:

1. Upowszechnianie różnych form aktywności intelektualnej, duchowej i fizycznej

2. Edukacja za zakresu Biblii, teologii, filozofii, historii, etyki, medycyny, profilaktyki zdrowia, prawa, nauk humanistycznych, kultury, a także innych dziedzin

3. Aktywizacja społeczna osób starszych w tym niepełnosprawnych i chorych

Zajęcia odbywają się w ramach trzech bloków:

- Religijnego

- Medycznego (współpraca z Centrum Medycznym „Medyk”)

- Społeczno-kulturowego

Organizujemy wycieczki, pielgrzymki, wyjazdy na konferencje, kursy komputerowe, kursy języka angielskiego

 

6. Regulamin Uniwersytetu Trzeciego Wieku Diecezji Rzeszowskiej

Załączniki: Regulamin UTWDRz , wzór podania

 

7. Opłata za semestr wynosi 80 zł (rok I i II)/60 zł (absolwenci).

Opłatę należy uregulować na konto bankowe:
Instytut Teologiczno-Pastoralny im. św. Józefa Sebastiana Pelczara
ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów
PEKAO SA I/ODDZIAŁ RZESZÓW
52124017921111000019735214

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie,ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów
tel. 17/ 871-24-03
e-mail: instyjsp@rzeszow.opoka.org.pl
www.instytut.rzeszow.pl